הפרוצדורה

הפרוצדורה האלכסנדרונית (לתלמידים מתקדמים)

מתוך "השימוש בעצמי" מאת פ.מ. אלכסנדר בתרגום עפרה ברלך (עמ' 49-51)

"נניח שה'מטרה' שאותה אני מחליט להשיג היא לומר משפט מסוים, אתחיל באותה דרך שהתחלתי קודם, כלומר:

1. אבלום כל תגובה מיידית לגירוי לומר את המשפט.

2. אשגר כסדרן את ההנחיות לפיקוד הראשוני, שלפי שיקול דעתי הן הטובות ביותר להשגת שימוש חדש ומשופר בעצמי בזמן דיבור, ו-

3. אמשיך לשגר את ההנחיות הללו עד שאווכח שאני כבר בשל להשתמש בהן כדי להשיג את המטרה ולומר את המשפט. באותו רגע, הרגע שהיה עד כה קריטי, מכיוון שאז בדיוק נטיתי לסגת לשימוש הלקוי הרגיל שלי, אשנה את המהלך הרגיל ו-

4. בזמן שאני ממשיך עדיין לשגר את הנחיות הכיוון לשימוש החדש, אעצור ואשקול מחדש באופן מודע את החלטתי הראשונה, ואשאל את עצמי: 'האם, אחרי הכל, אתקדם להשגת המטרה שעליה החלטתי ואומר את המשפט? ושמא לא אעשה כן? או אולי אתקדם להשגת איזו מטרה שונה לגמרי?' ובו במקום אחליט מחדש:

5. לא להשיג את מטרתי המקורית – ובמקרה זה אמשיך לשגר הנחיות שיקיימו את השימוש החדש ולא אתקדם לאמירת המשפט.

או: להמיר את מטרתי במטרה אחרת, למשל להרים את היד במקום לומר את המשפט – ובמקרה זה אמשיך לשגר את ההנחיות שיקיימו את השימוש החדש בשביל המטרה האחרונה, וארים את היד.

או: להתקדם בכל זאת להשגת מטרתי המקורית – ובמקרה זה אמשיך לשגר את ההנחיות שיקיימו את השימוש החדש ואומר את המשפט.

(…) ברצוני להדגיש שהליך זה מנוגד לא רק לכל הליך שבו תורגל אינסטינקט הכיוון האינדיווידואלי שלנו, אלא שהוא מנוגד גם להליך שבו תורגלו דרך קבע התהליכים האינסטינקטיביים של האדם משחר האבולוציה."

קריאה הנחיית כיוונים