הנחיית כיוונים

הנחיית כיוונים (לפי פטריק מקדונלד)
The Directions for the Use of the Primary Control
להניח לצוואר (להיות חופשי)
כדי להניח לראש להוביל לפנים ולמעלה
כדי להניח לגב להתארך ולהתרחב
Let the neck be free
To let the head go forward and up
To let the back lengthen and widen
הפרוצדורה חמשת העקרונות