חמשת העקרונות

חמשת העקרונות של טכניקת אלכסנדר (לפי פטריק מקדונלד, מבכירי מוריה).
הכרה בכוחו של ההרגל
בלימה ואי עשיה
הבחנה בקיום ערנות תחושתית לקויה
הנחיית כיוונים
הפיקוד הראשוני
Recognition of the Force of Habit
Inhibition and Non-Doing
Recognition of Faulty Sensory Awareness
Sending Directions
The Primary Control
הנחיית כיוונים