מאפיינים

נדמה לי שכדאי לגעת קלות בשני מאפיינים חשובים נוספים של הטכניקה, כפי שאני רואה אותה.ראשית, אופטימיות. טכניקת אלכסנדר היא טכניקה אופטימית המבוססת על אמונה אמיתית באדם ומתמקדת בחצי הכוס המלאה בחיים. לא מדובר באופטימיות בעלמא, בנוסח "יהיה בסדר", אלא באופטימיות מכוח העיקרון ומכוח הניסיון, שכן ככל שהתלמיד מתקדם בלימוד הוא הולך ומבין בעצמו את הסיבה הפשוטה לכך שהיא עובדת ונוכח על עצמו שהיא פשוט עובדת. מכאן, באופן טבעי, נוצרת אמונה רציונאלית בעצמי ואופטימיות. זו אופטימיות מפוכחת ונקייה מאשליות, במחשבה צלולה ובעיניים פקוחות, שבה, כדרך הטבע, צמיחה והתפתחות מתחילות מרגליים שנטועות היטב בקרקע.

טכניקת אלכסנדר היא גם טכניקה סבלנית וסלחנית, מן הטעם הפשוט שככל שהתלמיד מתקדם בתהליך הלימוד הוא נוכח לגלות שההתפתחות שלו תלויה ביכולת לגלות סבלנות כלפי התהליך וכלפי עצמו, וסלחנות כלפי שפע הטעויות הבלתי נמנעות הכרוכות בנכונות ובאומץ להשתנות וכלפי שלל חולשותיו האנושיות. באופן טבעי, ככל שהוא הולך ונעשה סבלן וסלחן כלפי עצמו, הוא הולך ונעשה סבלן וסלחן גם כלפי אחרים, שהרי היחס לסביבה הינו בבואה של היחס לעצמי.

ככל תהליך, גם לימוד הטכניקה אינו תמיד קל והוא יודע עליות, מורדות וספקות, אך יהא אשר יהא מצבו של האדם, מקשה ועד טוב, הטכניקה תמשיך להציג בפניו דרך מרתקת ומפתיעה להתפתחות, להתגברות על מכשולים ופריצה של מחסומים, ולמימוש הפוטנציאל הבלתי מוגבל שלו.

When guidance by conscious control and reason supersedes guidance by instinct, we shall be able to develop our potentialities to the full.

פרדריק מתיאס אלכסנדר


בכוחות עצמי