מחשבה

What we have to do is to learn to think in activity

פרדריק מתיאס אלכסנדר

הכלי המרכזי שבאמצעותו נלמדת הטכניקה במהלך השיעורים הוא מגע, אבל נדמה שמעטים יודעים שטכניקת אלכסנדר היא בראש ובראשונה טכניקה של מחשבה. תלמיד הטכניקה לומד לשפר את השימוש שהוא עושה בעצמו כשהוא רותם לטובת העניין את המשאב הגדול ביותר שעומד לרשותו, כוח המחשבה שלו. באותו רגע קריטי שבו האדם מתחיל להפנות ולכוון את המשאב הבלתי נדלה הזה פנימה, לטובת שיפור השימוש שהוא עושה בעצמו, והמחשבה מתחילה להחליף אינסטינקטים והרגלים אוטומטיים שחדלו לשרת אותו נאמנה, שינויים שקטים אך מהותיים מתחילים להתרחש, אט אט, כאילו מעצמם.

לא מדובר במעשה נסים: הטכניקה אינה עוסקת בנסים ותהליך הלימוד מלמד שמה שנדמה היום כמעשה נסים יתברר מחר כתוצאה טבעית של לימוד והתמדה. מדובר בכוחה הבלתי מוגבל של המחשבה האנושית, ברגע שאדם מפנה אותה בצורה מכוונת ויעילה למשימה שחשובה לו. על אחת כמה, כאשר ההכוונה הזו, פנימה, מאפשרת לגוף ולמחשבה לשוב ולהתמזג זה בזו, באופן כה מרגש עד שקשה לעתים לתפוס שהוא לא באמת חדש, אלא כזה שפשוט הלך ונשכח מאיתנו, מבלי משים, במירוץ החיים.

כתוצאה מתהליך האיחוד-מחדש הזה מתרחש דבר מעניין: הכלי המרכזי שבאמצעותו מתבצעת העבודה, המחשבה, הולך ומתחדד ככל שלומדים ומתפתחים בטכניקה. כפי ששריריו של הבנאי הולכים ומתחזקים בעת שהוא בונה את ביתו, כך הולכת ומשתכללת מחשבתו של תלמיד הטכניקה בעודו בונה את עצמו. יתר על כן, הכיוונים החדשים-ישנים אליה היא מופנית, מעוררים אותה, מעדנים אותה ומפיחים בה רעננות חדשה, המעידה כאלף עדים על שובה למקומה הטבעי, הביתה.

I asked Dewey about his early experiences with the Alexander Technique. He said he had been taken by it first because it provided a demonstration of the unity of mind and body. He had always been physically awkward, he said, and performed all actions too quickly and impulsively and without thought. "Thought" in his case was saved for "mental" activity, which had always been easy for him. It was a revelation to discover that thought could be applied with equal advantage to everyday movements.

מורה הטכניקה, פרופ' פרנק פירס ג'ונס, בשיחה עם אחד מתלמידיה,

הפילוסוף ואיש החינוך, פרופ' ג'ון דיואי

בכוחות עצמי