פורצת המחסומים

אני שואל את עצמי למה אנשים מסויימים, שאפשר לאפיין אותם בין היתר בזה שהם אינטליגנטים ואפילו מאוד, מתקשים להתפתח בעבודה עם הטכניקה מעבר ומבעד למחסומים משמעותיים שקשה להגדיר אותם במילים.

נראה לי שלפחות בחלק מהמקרים זה קשור לאיזו תקרת זכוכית בעבודה עם הטכניקה, שקשה לפרוץ אותה בלי מידה של ענווה.

אני לא אומר (חס וחלילה) ששוויצרים לא יכולים להתקדם יפה בעבודה עם הטכניקה, אבל צריך שתהיה גם מידה של ענווה באישיות. זו מידה יקרה. קשה לפרוץ מחסומים בלעדיה.

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>