אחד עם אחד

אין לטעמי תחליף לאיכות של תהליך לימוד נינוח וסבלני, אחד עם אחד. אני אוהב את סוג שיתוף הפעולה הזה.

יחד עם זה, אני גם קצת מתגעגע לכיף של עבודת צוות.

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>