כיוונים בעבודה

נדמה לי שהכיוון הכי חשוב בהוראה של הטכניקה (ואולי בהוראה בכלל) זה פחות ללמד ויותר להיפגש.

קודם כל להיפגש.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>