סוסים דוהרים בעמק

לפעמים במהלך שיעור אלכסנדר, ברקע הדברים, ללא קול, הסוסים מתחילים לדהור. כשזה קורה מנעד האפשרויות נע בין להדהיר אותם דרך לאפשר להם לדהור ועד ללרסן אותם.

לרוב, הנטייה שלי היא לרסן אותם. אולי בגלל שזו הנטייה הטבעית שלי, אולי בגלל שאני קצת נרתע מדרמות וחושב שהן לא באמת יעילות, אולי בהשפעת המורים שלי, אבל לכל הפחות לפעמים, מתאים ופשוט נעים, וכל כך יפה, לשחרר את הסוסים לדהור קצת.

זה מזכיר לי נשכחות איך שפעם פעם באיזה מארב בלבנון חטפתי כאפה משוורץ המ"פ כשהתחלתי לדבר מתוך שינה. חלמתי שאני רואה סוסים דוהרים בעמק.

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>