דרגות ותארים

יש לכך חסרונות מסויימים, לא מבוטלים, אבל אחד האלמנטים האהובים עלי והחשובים בעיני בטכניקה זה שהיא נקיה וחופשיה מדרגות ומתארים.

כעבור יומיים נשלחה אלי מלשכת מרשל־החצר חבילה קטנה ובה, תלויה על סרט ארגמן, מדליַית המסדר הפורטוגלי של האריה האדום דרגה ב', שהואיל המלך בטובו להעניק לי; מכאן ואילך אענוד אותה לצווארי בהזדמנויות רשמיות, ולא איאלץ עוד להופיע בפראק נטול כל עיטור, כפי שקרה אך לאחרונה בבית השגריר.

אני יודע כמובן, שערכו האמיתי של אדם אינו מתנוסס בצורת מדליה על דש בגדו, כי אם טמון עמוק בחזהו. אלא שבני־האדם — ואתם הלוא מכירים אותם זמן רב יותר ומיטיבים להבינם יותר ממני — מבקשים תמיד את הגלוי־לעין, את המראית, את הסמל, שהוא אות־הכבוד המוצג לראווה, ואיני מגנה אותם על כך, שכן לבי מלא הבנה סלחנית לצורכיהם, ומתוך רגש טהור של הזדהות ואהבת־הזולת אשמח להביא את חושניותם הילדותית על סיפוקה באמצעות האריה האדום דרגה ב'.

תומאס מאן, "פליקס קרול- וידוייו של מאחז־עיניים"

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>