הכרת תודה

זה משמח אותי שבסוף כל שיעור אני עדיין מרגיש שלמדתי יותר מהתלמיד (אבל החלטתי מתישהו שעדיף לא לומר תודה בקול כשנפרדים כי שמתי לב שזה מבלבל. יש דברים שעדיף להגיד בלב.)

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>