עיר מקלט

אני שם לב לזה שעל אף שלפעמים אני טיפה מזניח אותה, כשאני חוזר אליה הטכניקה תמיד שם בשבילי. מה שכן, העניין איתה זה שהיא אף פעם לא באה אלי. אני תמיד צריך להיות זה שבא אליה.

החירות היא נכס שיש לכבשו למען עצמנו מדי יום מחדש. דינה של החירות זהה לדינה של האהבה. כל יום הן נאבדות וכל יום אנו נדרשים לכבוש אותן שוב

הנרי נבינסון

 

(תודה ליובל)

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>