Category Archives: Uncategorized

מבנה חי

טכניקת אלכסנדר מסתכלת על אדם כעל מבנה. (מבנה אחד שלם, בעל היבטים פיזיים, מנטליים, ביוגרפיים, תורשתיים.) מכאן: – כל פרט במבנה צריך להתייחס אל המבנה השלם. – המבנה צריך להתייחס אל הקרקע מתחתיו ואל הקרקע סביבו. – המבנה צריך להתייחס אל החלל הפנימי. – המבנה צריך להתייחס אל החלל החיצוני. – המבנה צריך להתייחס לאור. more »

Leave a comment

STOP

זה לא באמת כל כך קשה ללמוד לכוון. זה דורש זמן, מידה של נחישות, תשומת לב ומורה טוב, אבל אם מתמידים, ההשתפרות היא פשוט בלתי נמנעת. מה שבאמת קשה, אולי הכי קשה, קושי שלא נעלם מעצמו לעולם, זה לעצור, לבלום את התגובה ההרגלית, את הנטיה שלנו לאוטומטיות, גם כשהיא לא יעילה. העניין הוא שבלי להתחיל more »

Leave a comment

אם כבר נוגעים בגבולות

העבודה של מורה לטכניקת אלכסנדר היא להעיר, להאיר, ולהנכיח עוד ועוד מקומות במערכת. הפרקטיקה שבאמצעותה העבודה הזאת נעשית מבוססת על השראה: המורה עובד קודם כל עם עצמו והתלמיד לומד את הטכניקה באופן בלתי ישיר (אגב, האם יש פרקטיקה חינוכית בעלת איכות גבוהה יותר מהשראה?). ברגע שהמורה חוצה את גבולות העבודה המבוססת על השראה אל מחוזות more »

Leave a comment

שרטוט ברור של גבולות

אחד הכלים היפים והעדינים שהטכניקה מעמידה לרשות המורה הוא שרטוט, בכח המחשבה והתחושה, של גבולותיו ושל גבולות התלמיד. ככל שמתקדמים בעבודה בשיעורים ובשעה שהמורה הולך ובונה, כבדרך אגב, את מרחב הדברים "נעדר התחומים, אשר בך ומחוצה לך" שבו מתממשת מלוא האיכות של הטכניקה, ושמתוכו נובעת אט אט האפשרות לתמורות העמוקות, המורה נדרש להקפיד יותר ויותר more »

Leave a comment

כוחות על

Through basketball, I found my superpower. My power wasn’t in being a great player, but in loving something enough to work hard at being better. Kareem Abdul-Jabbar   Share

Leave a comment

סולמות (אבא שוב נרדם על הספה)

שלבים בעבודה עם הכיוונים של הטכניקה: אנחנו מפעילים את הכיוונים אנחנו מנחים כיוונים אנחנו מאפשרים לכיוונים לנבוע מתוך אי עשייה אנחנו מאפשרים לכיוונים לחלוף בעדנו. הכלים שבאמצעותם אנחנו מטפסים משלב לשלב, הסולמות, הם עידון וחידוד התחושה והמחשבה.   Share

Leave a comment

סיכום שנה בטכניקה

תפסת מרובה לא תפסת. דפוס שקשה אבל משתלם להניח לו. Share

Leave a comment

'sweet nuthin

אפשר לרדוף אחרי עוד ועוד ריגושים חזקים, ואפשר גם לפגוש בפשטות ובעדינות את הריקות המתוקה שבפנים.   Share

Leave a comment

צ'ין צ'ין, עשית אותי בן אדם חדש (להסתכל על הכל)

אפשר לעבוד עם הטכניקה באיכות שבונה אורך ורוחב. לאורך זמן, אפשר לעבוד איתה באיכות שבונה גם עומק. עומק הוא המרחב שבו הטכניקה ממצה את מלוא הפוטנציאל שלה. (אפשר לומר שהכיוונים העיקריים של הטכניקה הם לאורך ולרוחב, לעומק ולאורך זמן.)     Share

Leave a comment