Category Archives: Uncategorized

פעימה קלה של התרווחות

מערכות מכווצות מתפקדות פחות טוב ממערכות מרווחות. כתוצאה מהלחצים הפועלים עלינו, המתח שכולנו נתונים בו, וככל הנראה בעיקר השימוש הלקוי שאנו עושים בעצמנו, לבני אדם יש נטיה להתכווץ ככל שהם מתבגרים. ככל שאנחנו מתבגרים יש לנו גם נטיה – בטווח הארוך – לתפקד פחות טוב. אפשר לומר, שלפחות מבעד לפריזמה האלכסנדרונית, הנטיה האנושית להתכווץ ככל more »

Leave a comment

מרחב העבודה

You cannot change and yet remain the same, though this is what most people want. Patrick Macdonald, "The Alexander Technique AS I SEE IT" אני מת על המשפט הזה של מקדונלד. הוא כל כך נכון. כל התלמידים שפגשתי היו במרחב המרתק הזה שבין הרצון להשתנות לבין הרצון להישאר במקום שהם רגילים אליו. גם אני כמובן more »

Leave a comment

איחוי

אחד הכוחות הכי יפים של הטכניקה בעיני זה היכולת המפליאה שלה לאחות פצעים עמוקים. Share

Leave a comment

מבנה חי

טכניקת אלכסנדר מסתכלת על אדם כעל מבנה אחד שלם (בעל היבטים פיזיים, מנטליים, ביוגרפיים ואחרים.) – כל פרט במבנה צריך להתייחס אל המבנה השלם. – המבנה צריך להתייחס אל הקרקע מתחתיו ואל הקרקע סביבו. – המבנה צריך להתייחס אל החלל הפנימי. – המבנה צריך להתייחס אל החלל החיצוני. – המבנה צריך להתייחס אל הסביבה שלו. more »

Leave a comment

STOP

זה לא באמת כל כך קשה ללמוד לכוון. זה דורש זמן, מידה של נחישות, תשומת לב ומורה טוב, אבל אם מתמידים, ההשתפרות היא פשוט בלתי נמנעת. מה שבאמת קשה, אולי הכי קשה, קושי שלא נעלם מעצמו לעולם, זה לעצור, לבלום את התגובה ההרגלית, את הנטיה שלנו לאוטומטיות, גם כשהיא לא יעילה. העניין הוא שבלי להתחיל more »

Leave a comment

אם כבר נוגעים בגבולות

העבודה של מורה לטכניקת אלכסנדר היא להעיר, להאיר, ולהנכיח עוד ועוד מקומות במערכת. הפרקטיקה שבאמצעותה העבודה הזאת נעשית מבוססת על השראה: המורה עובד בראש ובראשונה עם עצמו והתלמיד לומד את הטכניקה באופן בלתי ישיר, באמצעות הנחיית הכיוונים (אגב, האם יש פרקטיקה חינוכית בעלת איכות גבוהה יותר מהשראה?). ברגע שהמורה חוצה את גבולות העבודה המבוססת על more »

Leave a comment

שרטוט ברור של גבולות

אחד הכלים היפים והעדינים שהטכניקה מעמידה לרשות המורה הוא שרטוט, בכח המחשבה והתחושה, של גבולותיו ושל גבולות התלמיד. ככל שמתקדמים בעבודה בשיעורים ובשעה שהמורה הולך ובונה, כבדרך אגב, את מרחב הדברים "נעדר התחומים, אשר בך ומחוצה לך" שבו מתממשת מלוא האיכות של הטכניקה, ושמתוכו נובעת אט אט האפשרות לתמורות העמוקות, המורה נדרש להקפיד יותר ויותר more »

Leave a comment

כוחות על

Through basketball, I found my superpower. My power wasn’t in being a great player, but in loving something enough to work hard at being better. Kareem Abdul-Jabbar   Share

Leave a comment

סולמות (אבא שוב נרדם על הספה)

שלבים בעבודה עם הכיוונים של הטכניקה: אנחנו מפעילים את הכיוונים אנחנו מנחים כיוונים אנחנו מאפשרים לכיוונים לנבוע מתוך אי עשייה אנחנו מאפשרים לכיוונים לחלוף בעדנו. הכלים שבאמצעותם אנחנו מטפסים משלב לשלב, הסולמות, הם עידון וחידוד התחושה והמחשבה.   Share

Leave a comment